0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2017
Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) Almost threatened 2x 71x 1x

Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871)

Czech namepavučenka trojtrnná
Threat levelAlmost threatened
Records74 nálezů, 23 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record 2016 , Vlastimil Růžička
Distribution areaEuropean - eM [Boh.]
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Altitude300-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (32 used records)
Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr121206
Zemní past1815021
Prosev0101
Sklepávání0101
Smyk0003
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (33 used records)
Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
rašeliniště612010
bažinné olšiny3405
mokré louky3204
travnaté stepi0101
Lesy1102
paseky1001
podmáčené smrčiny2102
horské smrčiny1001
Louky0003
Lesní okraje0101
výsadby jehličnanů1001
Břehy tekoucích vod2102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018