0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2015
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 Strongly endangered 22x

Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955

Czech namepavučenka vrbová
Threat levelStrongly endangered
Records22 nálezů, 2 kvadrátů
First record 1958, F. Miller, Miller 1959
Last record 2000
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic area(Thermo, Meso)
Původnost stanovišťclimax
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery rare
Altitude150-250

Bibliography

 © Ondřej Machač

Pavouci České republiky; Zavlečenci; Méně známé druhy pavouků Nuctenea silvicultrix; Nová pravidelná rubrika "Významné nálezy pavouků v ČR"; Významné nálezy pavouků z ČR I./Remarkable records of spiders from Czech Republic I.; Nález pavučenky Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955; Poznámka k výskytu zápředníka Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802); Klíšťata - neobvyklá kořist pavouků; Kořist larev hrabalek; Přírodní rozmanitost Vysočiny - výzva ke spolupráci; Zoodny České Budějovice 2016; Arachnologická exkurze 2016: Údolí Jihlavy a Oslavy; Česká bibliografie 2016; Britská bibliografie - The Newsletter 135; Pokyny pro autoryStatistics

By month


By altitude


By collecting method (7 used records)
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 45 8 0 7

By biotope (11 used records)
lužní lesy nížinMalesFemalesJuvenilesRecords
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 38 4 0 6
Stojaté a pomalu tekoucí vodyMalesFemalesJuvenilesRecords
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 8 15 0 3
dubohabřinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 2 5 0 2