0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 Strongly endangered 22x

Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955

Czech namepavučenka vrbová
Threat levelStrongly endangered
Records22 nálezů, 2 kvadrátů
First record 1958, F. Miller, Miller 1959
Last record 2000
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic area(Thermo, Meso)
Původnost stanovišťclimax
Humidityhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery rare
Altitude150-250

Bibliography

 © Ondřej Machač

Pavouci České republiky; Zavlečenci; Méně známé druhy pavouků Nuctenea silvicultrix; Nová pravidelná rubrika "Významné nálezy pavouků v ČR"; Významné nálezy pavouků z ČR I./Remarkable records of spiders from Czech Republic I.; Nález pavučenky Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955; Poznámka k výskytu zápředníka Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802); Klíšťata - neobvyklá kořist pavouků; Kořist larev hrabalek; Přírodní rozmanitost Vysočiny - výzva ke spolupráci; Zoodny České Budějovice 2016; Arachnologická exkurze 2016: Údolí Jihlavy a Oslavy; Česká bibliografie 2016; Britská bibliografie - The Newsletter 135; Pokyny pro autoryStatistics

By month


By altitude


By collecting method (7 used records)
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past45807
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (11 used records)
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
lužní lesy nížin38406
Stojaté a pomalu tekoucí vody81503
dubohabřiny2502
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018