Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Endangered 2x 38x 4x 44x

Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802)

Czech namekřižák trojlaločný
Threat levelEndangered
Records44 nálezů, 18 kvadrátů
First record 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record 2017 , Antonín Roušar
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humiditysemi-humid, humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude300-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (18 used records)
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk20211
Individuální sběr0155
Prosev0022
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (18 used records)
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Křoviny a skupiny stromů mimo les0011
pískovny0011
Louky a pastviny1001
Ovocné sady a vinohrady1001
výsadby jehličnanů0011
travnaté stepi0011
suché křoviny0011
bylinné porosty břehů0032
dubohabřiny0011
Louky0014
mokré louky0004
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019