0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2015
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Not endangered 16x 31x 544x 18x

Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834)

Czech namepapříčnatka lesní
Threat levelNot endangered
Records609 nálezů, 116 kvadrátů
First record 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-1100-1600

Gallery

Cryphoeca silvicola - samec © Radek ŠichCryphoeca silvicola - samice © Radek ŠichCryphoeca silvicola -  © Rudolf MacekCryphoeca silvicola -  © Rudolf MacekCryphoeca silvicola -  © Rudolf MacekCryphoeca silvicola -  © Rudolf MacekCryphoeca silvicola -  © Rudolf MacekCryphoeca silvicola -  © Rudolf MacekCryphoeca silvicola -  © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (257 used records)
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 279 85 24 131
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 20 82 13 61
ProsevMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 26 67 12 34
EklektorMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 5 19 1 16
sfMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 7 2 6 9
SklepáváníMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 8 1 4
?MalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 3 0 2

By biotope (236 used records)
výsadby jehličnanůMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 62 37 14 42
Lesy vyšších poloh a strmých svahůMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 33 19 6 31
horské bučinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 27 21 9 26
rašeliništěMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 84 29 1 22
kamenité suti nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 37 14 0 19
LesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 15 12 1 12
horské smrčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 12 7 0 12
bučiny nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 10 18 2 11
podmáčené smrčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 6 10 14 9
osluněné skály nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 7 3 0 8
pasekyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 7 9 0 7
2121110MalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 3 8 0 6
suťové a roklinové lesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 4 3 0 5
Přirozené lesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 2 3 3 4
skály a sutě v horáchMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 3 4 1 4
mokré loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 5 0 2
horská vřesovištěMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
travnaté stepiMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 2
Břehy tekoucích vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 2 1 2
jeskyněMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 4 3 0 2
Louky a pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
údolní jasanoolšové luhyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 4 7 0 1
bažinné olšinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Polní biotopyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Kultury listnáčůMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 2 1
Skalní a suťové biotopyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 3 1 1
Lesní okrajeMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Acidofilní boryMalesFemalesJuvenilesRecords
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1