0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 6x 8x 86x 6x

Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837)

České jménoběžník plochý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy106 nálezů, 44 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2014 , Pavel Marhoul
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (43 použitých nálezů)
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr753432
Fotografie1001
Sklepávání1123
Smyk1003
fp1001
Zemní past2002
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (33 použitých nálezů)
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) LCSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů01105
vlhké doubravy2001
Vnější stěny budov1001
reliktní bory na skalách1112
osluněné skály nižších poloh0121
Lesní okraje1012
ostřicové porosty stojatých vod1001
Močály1001
písčiny0011
Kultury listnáčů2056
rašeliniště2002
Lesy0011
travnaté stepi0011
lesostepní doubravy1001
Acidofilní bory0032
bučiny nižších poloh1001
2115220101
dubohabřiny0011
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018