0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2015
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Not endangered 4x 6x 732x 34x

Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863

Czech namezápředník tmavý
Threat levelNot endangered
Records776 nálezů, 151 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2012
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-800-1400

Bibliography

 © Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Gallery

Clubiona reclusa -  © Rudolf MacekClubiona reclusa -  © Rudolf MacekClubiona reclusa -  © Rudolf MacekClubiona reclusa -  © Rudolf MacekClubiona reclusa -  © Rudolf MacekClubiona reclusa -  © Rudolf MacekClubiona reclusa -  © Rudolf MacekClubiona reclusa -  © Rudolf MacekClubiona reclusa -  © Rudolf MacekClubiona reclusa -  © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (316 used records)
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 76 90 6 113
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 54 131 3 89
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 30 393 0 77
ProsevMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 3 9 0 11
SklepáváníMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 4 6 3 9
isMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 49 0 8
?MalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 8 0 5
EklektorMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 4 0 4

By biotope (298 used records)
mokré loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 11 50 1 41
rašeliništěMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 33 69 1 41
MočályMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 31 131 3 40
LesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 8 18 0 21
LoukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 7 41 0 18
výsadby jehličnanůMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 10 59 1 14
pasekyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 6 18 0 14
Břehy tekoucích vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 9 19 0 13
luční ostřicové mokřadyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 7 80 0 9
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 3 11 0 8
bylinné porosty břehůMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 8 7 0 7
ostřicové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 3 4 0 7
podmáčené smrčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 7 0 5
mezofilní loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 48 0 5
bažinné olšinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 14 0 5
Stojaté a pomalu tekoucí vodyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 6 9 0 4
horská vřesovištěMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 18 0 4
Louky a pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 12 0 4
suché křovinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 2 1 3
horské smrčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 3
horské bučinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 1 0 3
dubohabřinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 1 0 3
Lesní okrajeMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 6 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 1 0 2
Kultury listnáčůMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 1 0 2
úhoryMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 2 0 2
údolní jasanoolšové luhyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 2 0 2
rašelinné boryMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 1 0 2
kamenité suti nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
širokolisté horské nivyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
městské parkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
bučiny nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 4 0 1
0000000MalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 0 0 1
travnaté stepiMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Horské biotopyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
skalní stepi na vápenciMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 2 0 1
pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 1 0 1
osluněné skály nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
reliktní bory na skaláchMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
písčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
vrbové křovinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1