0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Not endangered 4x 6x 732x 35x

Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863

Czech namezápředník tmavý
Threat levelNot endangered
Records777 nálezů, 152 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2012
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-800-1400

Bibliography

 © Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (317 used records)
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk54131389
Individuální sběr30393077
Zemní past77906114
Prosev39011
Sklepávání4639
?0805
is04908
Eklektor0404
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (298 used records)
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pastviny1101
bylinné porosty břehů8707
paseky618014
mokré louky1150141
mezofilní louky14805
Močály31131340
rašeliniště3369141
Lesy818021
ostřicové porosty stojatých vod3407
horská vřesoviště21804
Břehy tekoucích vod919013
skalní stepi na vápenci0201
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod31108
Louky741018
Horské biotopy0101
dubohabřiny2103
horské smrčiny1003
horské bučiny2103
rašelinné bory2102
úhory0202
travnaté stepi0201
Louky a pastviny21204
údolní jasanoolšové luhy0202
luční ostřicové mokřady78009
Stojaté a pomalu tekoucí vody6904
výsadby jehličnanů1059114
Kultury listnáčů2102
suché křoviny1213
podmáčené smrčiny1705
osluněné skály nižších poloh0101
písčiny0101
bažinné olšiny01405
Lesní okraje0602
reliktní bory na skalách0101
vrbové křoviny1001
00000002001
širokolisté horské nivy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
městské parky0101
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
bučiny nižších poloh1401
kamenité suti nižších poloh1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018