0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Eutichuridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Almost threatened 68x 6x

Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833)

Czech namezápřednice zelenavá
Threat levelAlmost threatened
Records74 nálezů, 22 kvadrátů
First record 1959, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record 2014 , Pavel Marhoul
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (24 used records)
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1126017
Žlutá miska0101
Individuální sběr0505
Smyk0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (21 used records)
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny0101
horská vřesoviště1202
Xerotermní travinobylinná společenstva122438
pastviny0202
Přirozené lesy1001
travnaté stepi0101
skalní stepi na vápenci0404
suché doubravy0101
Louky a pastviny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018