0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
Eutichuridae 0-19001901-19501951-20002001-2017
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Strongly endangered 19x

Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877

Czech namezápřednice karmínová
Threat levelStrongly endangered
Records19 nálezů, 5 kvadrátů
First record 1961, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1996a
Last record 1996
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery rare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (7 used records)
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr0504
Smyk0101
Zemní past2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (10 used records)
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
travnaté stepi0101
Louky a pastviny0101
písčiny0302
Břehy tekoucích vod0101
skalní stepi na vápenci2403
lesostepní doubravy2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018