0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2015
Callilepis nocturna (Linné, 1758) Endangered 76x 8x

Callilepis nocturna (Linné, 1758)

Threat levelEndangered
Records84 nálezů, 29 kvadrátů
First record 1958, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-300-900

Gallery

Callilepis nocturna - © Rudolf MacekCallilepis nocturna - © Rudolf MacekCallilepis nocturna - © Rudolf MacekCallilepis nocturna - © Rudolf MacekCallilepis nocturna - © Rudolf MacekCallilepis nocturna - © Rudolf MacekCallilepis nocturna - © Rudolf MacekCallilepis nocturna - © Rudolf MacekCallilepis nocturna - © Rudolf MacekCallilepis nocturna - © Rudolf MacekCallilepis nocturna - © Rudolf MacekCallilepis nocturna - © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (36 used records)
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 13 5 335 21
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 4 9 0 11
isMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 0 1 0 1
fpMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 0 1 0 1
ProsevMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 1 2 0 1
PozorováníMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 0 1 0 1

By biotope (18 used records)
okraje silnicMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 2 3 1 3
dubohabřinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 2 1 0 2
horské bučinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 0 0 0 1
LesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 1 0 0 1
Lesní okrajeMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 0 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 0 1 0 1
travnaté stepiMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 0 1 0 1
kamenité suti nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 0 2 0 1
skalní stepi na vápenciMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 1 0 0 1
kamenolomyMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 0 1 0 1
haldy a výsypkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 1 0 0 1
pískovnyMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 1 2 0 1
rašeliništěMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 1 0 0 1
pasekyMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 0 1 0 1
vlhké doubravyMalesFemalesJuvenilesRecords
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 1 0 0 1