0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2017
Callilepis nocturna (Linné, 1758) Endangered 76x 17x

Callilepis nocturna (Linné, 1758)

Threat levelEndangered
Records93 nálezů, 30 kvadrátů
First record 1958, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-300-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (45 used records)
Callilepis nocturna (Linné, 1758) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0101
Individuální sběr49011
Zemní past25733530
Prosev1201
fp0101
is0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (18 used records)
Callilepis nocturna (Linné, 1758) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
paseky0101
kamenolomy0101
vlhké doubravy1001
haldy a výsypky1001
okraje silnic2313
pískovny1201
rašeliniště1001
dubohabřiny2102
skalní stepi na vápenci1001
kamenité suti nižších poloh0201
Lesy1001
horské bučiny0001
Lesní okraje0001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
travnaté stepi0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018