0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Not endangered 2x 79x 23x

Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861)

Czech namecedivečka tmavá
Threat levelNot endangered
Records104 nálezů, 36 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2015 , Tomáš Hamřík
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

 © Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (40 used records)
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past3423228
Žlutá miska1001
Smyk1203
Individuální sběr01005
Prosev1001
fp4002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (29 used records)
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pastviny1101
kamenolomy0101
ostřicové porosty stojatých vod0101
horská vřesoviště2002
okraje silnic1001
haldy a výsypky53327
travnaté stepi5604
slaniska3001
skalní stepi na vápenci3105
Xerotermní travinobylinná společenstva1404
suché doubravy3001
městské parky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018