0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araniella alpica (L. Koch, 1869) Almost threatened 10x 123x 4x

Araniella alpica (L. Koch, 1869)

Czech namekřižák horský
Threat levelAlmost threatened
Records137 nálezů, 45 kvadrátů
First record 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record 2011 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM (U) (Az.
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude400-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (53 used records)
Araniella alpica (L. Koch, 1869) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk68317
Individuální sběr47111
Zemní past2214
Sklepávání510519
is0101
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (55 used records)
Araniella alpica (L. Koch, 1869) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Horské smrčiny1001
Bylinný lem lesa0101
výsadby jehličnanů1409
horské bučiny2303
suťové a roklinové lesy1101
kosodřevina1001
horská vřesoviště0101
rašeliniště2204
Břehy tekoucích vod0101
luční ostřicové mokřady1203
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1203
mokré louky0203
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
bažinné olšiny0101
paseky1012
Lesy1258
Louky2003
Kultury listnáčů0022
podmáčené smrčiny1111
bučiny nižších poloh0101
21211100001
kamenité suti nižších poloh0011
alpínské trávníky1103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018