0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Endangered 6x 7x 300x 46x

Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873)

Czech nameslíďák Sulzerův
Threat levelEndangered
Records359 nálezů, 34 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2014 , Pavel Marhoul
Distribution areaEuropean - ME (Az., Kz.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude300-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (162 used records)
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past546116111138
Individuální sběr78618
fp11003
is9203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (136 used records)
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny1612011
lesostepní doubravy362757731
skalní stepi na vápenci98152240
travnaté stepi307923
suché křoviny4314
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
písčiny2001
horská vřesoviště16309
Louky a pastviny0202
osluněné skály nižších poloh0101
kamenité suti nižších poloh20506
reliktní bory na skalách3203
Přirozené lesy3002
Lesní okraje0101
výsadby jehličnanů1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018