0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2015
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Endangered 6x 7x 300x 35x

Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873)

Czech nameslíďák Sulzerův
Threat levelEndangered
Records348 nálezů, 34 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2014 , Pavel Marhoul
Distribution areaEuropean - ME (Az., Kz.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude300-500

Gallery

Alopecosa sulzeri -  © Rudolf MacekAlopecosa sulzeri -  © Rudolf MacekAlopecosa sulzeri -  © Rudolf MacekAlopecosa sulzeri -  © Rudolf MacekAlopecosa sulzeri -  © Rudolf MacekAlopecosa sulzeri -  © Rudolf MacekAlopecosa sulzeri -  © Rudolf MacekAlopecosa sulzeri -  © Rudolf MacekAlopecosa sulzeri -  © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (151 used records)
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 546 116 111 127
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 7 8 6 18
isMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 9 2 0 3
fpMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 11 0 0 3

By biotope (136 used records)
skalní stepi na vápenciMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 98 15 22 40
lesostepní doubravyMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 362 75 77 31
travnaté stepiMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 30 7 9 23
dubohabřinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 16 12 0 11
horská vřesovištěMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 16 3 0 9
kamenité suti nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 20 5 0 6
suché křovinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 4 3 1 4
reliktní bory na skaláchMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 3 2 0 3
Louky a pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 2 0 2
Přirozené lesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 3 0 0 2
výsadby jehličnanůMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 0 0 1
Lesní okrajeMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 1 0 1
písčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 2 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaMalesFemalesJuvenilesRecords
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 0 0 1