0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Criticaly endangered 5x 10x 5x

Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839)

Czech nameslíďák suchopárový
Threat levelCriticaly endangered
Records20 nálezů, 6 kvadrátů
First record 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b
Last record 2014 , Ondřej Machač
DescriptionPanonský druh slíďáka vyskytující se u nás pouze na několika lokalitách na jižní Moravě. Je vázán na skalní stepi či xerotermní lesní okraje.
Distribution areaEuropean - ME (Az.) [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humiditydry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuvery rare
Altitude300-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (5 used records)
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2513
Zemní past23302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (5 used records)
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
kamenolomy0101
travnaté stepi6424
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018