0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2015
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 5x 79x

Agyneta affinis (Kulczyński, 1898)

České jménoplachetnatka trávová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy84 nálezů, 47 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2000 , Jaromír Hajer
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (73 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 106 32 0 46
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 13
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 5 10 0 12
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1

Dle biotopu (72 použitých nálezů)
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 5 0 0 20
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 12 2 0 8
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 2 0 6
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 15 7 0 6
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 2 2 0 3
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 1 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 4 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 2
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 25 8 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 8 8 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 5 0 0 2
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 1 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 2 0 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 3 2 0 2
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 5 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 25 6 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 1 0 1