0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2017
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Strongly endangered 2x 22x 1x

Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757)

Czech nameslíďák dřevomilný
Threat levelStrongly endangered
Records25 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2009 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp. [bm.]
Phytogeographic areaOreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
Stratum(Ground layer), Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude600-1200

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (12 used records)
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3121112
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (12 used records)
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
ovocné sady s luční vegetací0101
paseky19107
Lesní okraje0011
Lesní cesta0101
horské smrčiny2102
 MalesFemalesJuvenilesRecords