0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 42x 40x

Zodarion rubidum Simon, 1914

České jménomravčík skalní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy82 nálezů, 17 kvadrátů
První nález 1979, A. Kůrka, Kůrka 2000b
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare probably
Nadm. výška200-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (48 použitých nálezů)
Zodarion rubidum Simon, 1914 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr05379
Zemní past7237031
Pozorování2303
Prosev0355
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (26 použitých nálezů)
Zodarion rubidum Simon, 1914 ESSamciSamiceMláďataNálezy
haldy a výsypky0101
pískovny8502
zahrady2301
bylinné porosty břehů0001
písčiny0103
ostatní pole1001
kamenolomy0202
železniční náspy10354
okraje silnic10002
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
travnaté stepi3748
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018