0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 18x 21x 404x 42x

Micrommata virescens (Clerck, 1757)

České jménomaloočka smaragdová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy485 nálezů, 119 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2015 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (181 použitých nálezů)
Micrommata virescens (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování3474
Smyk3656130110
Individuální sběr5272744
Zemní past65517
Sklepávání1403
Eklektor0123
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (167 použitých nálezů)
Micrommata virescens (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinný lem lesa3302
Kulturní lesy0071
lužní lesy nížin0063
suché doubravy1001
dubohabřiny2134
suché lesní lemy0011
zahrady0011
rašeliniště191721
bylinné porosty břehů0101
mokré louky132113
výsadby jehličnanů31239
ostřicové porosty stojatých vod0101
bučiny nižších poloh0042
Lesy1113
Xerotermní travinobylinná společenstva0054
Močály12911
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0082
kosodřevina0011
horské bučiny1303
pastviny1023
Louky341412
suťové a roklinové lesy0302
paseky5143220
lesostepní doubravy1102
Lesní okraje2314
Louky a pastviny1112
suché křoviny2414
00000000101
pískovny2001
úhory1012
travnaté stepi0123
údolní jasanoolšové luhy2334
Břehy tekoucích vod0021
horská vřesoviště0001
bažinné olšiny1053
mezofilní louky0101
ruderály0011
Kultury listnáčů2223
Lesní cesta1197
Acidofilní bory0011
okraje silnic0011
Přirozené lesy0291
kamenité suti nižších poloh1001
kamenolomy0101
alpínské trávníky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018