0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 8x 11x 43x 4x

Marpissa muscosa (Clerck, 1757)

České jménoskákavka velká
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy66 nálezů, 27 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (18 použitých nálezů)
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1415115
Prosev1001
Sklepávání1011
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (18 použitých nálezů)
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
interiéry budov0202
pískovny1001
Kultury listnáčů31205
lužní lesy nížin1011
okraje silnic1001
ruderály4102
ovocné sady bez bylinné vegetace2001
Lesní okraje1202
vnější stěny budov1101
suché křoviny0101
travnaté stepi0001
 SamciSamiceMláďataNálezy