Cybaeidae (2x)

Argyroneta (1x)

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: vodouch stříbřitý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2018 , Zdenka Jandásková


Cybaeus (1x)

Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
České jméno: stínomil lesní
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2011