© Ondřej Machač
2.12.2017 , Brno
Org. S. Pakár
  • K. Rückl & V. Kroc - Nezapomínejme na křižáka Larinioides ixobolus
  • A. Jelínek - Pardosa maisa – slíďák slaništní?
  • V. Růžička & V. Hula - Další nová třesavka u nás
  • V. Růžička - Šplh po vlákně
  • F. Pajpuch - Mechanismy karyotypové evoluce u křižáků
  • O. Machač - Česká arachnologická společnost v roce 2017
 © Ota Zimmermann
3.12.2016 , Olomouc
Org. O. Machač
  • O. Machač - Co nového v ČAS?
  • V. Růžička - Blíží se konec pohrom
  • P. Kovaříková & O. Machač - Pavouci v ptačích budkách v PR Království
  • P. Javůrek - Sklípkánek Atypus muralis na Kosíři a vliv různých typů managementu na jeho populace
  • L. Kubcová - Terénní klíče pro determinaci našich nejběžnějších pavouků
  • P. Dolejš - K 70. narozeninám Antonína Kůrky
  • J. Rückl, V. Kroc & J. Červenková - Araneus saevus, Araneus nordmanni a jiní křižáci v okolí Horské Kvildy
  • V. Bryja - Pavouci údolí Oslavy a Chvojnice - stav poznání na konci roku 2016
  • R. Michalko, E. Kula & O. Košulič - Vliv oteplování na intragildové interakce a strukturu společenstva epigeických pavouků
5.12.2015 , Praha
Org. F. Šťáhlavský, S. Pekár

Valná hromada ČAS

  • J. Dolanský - Jak dál s faunistickou databází pavouků ČR?
  • V. Bryja - Plachetnatko trávomilná, vítej zpět v naší arachnofauně!
  • O. Machač - Poznámka k rozšíření tří horských pavouků v ČR
  • V. Růžička - Porrhomma = pohroma (co jsem kdy zvoral)
  • A. Jelínek - Dva příklady z ochranářské praxe na Vysočině
  • K. Míková - Pavoukovci z medicínského pohledu
  • J. Král - Evoluce pohlavních chromozomů u pavouků
  • S. Pekár - Arachnolog u protinožců
8.11.2014 , Praha
org. F. Šťáhlavský
  • S. Pekár - výroční zpráva ČASu
  • P. Just, P. Dolejš - ohlédnutí za 28. Arachnologickým kongresem v Turíně (2014)
  • S. Pekár, V. Hula - plány na 29. Arachnologický kongres v Brně (2015)
  • J. Buchar - krátké slovo k jubileu Doc. J. Hajera
  • J. Hajer - Mohou chodidla sklípkanů produkovat vláknité sekrety?
  • V. Růžička - Podezřelé bledé tváře
  • M. Forman - Ze života stepníků
  • O. Zimmermann, V. Růžička, J. Dolanský - Diskuse k nové vlně ukládání faunistických dat o pavoucích do databáze
  • O. Machač - Faunistické zajímavosti Hané aneb vzácní pavouci na střední Moravě
  • M. Řezáč - Pavouci pískoven a novinky v naší arachnofauně
  • E. Siegelová - Ekologie pavoucích společenstev v lomech Českého krasu
14.12.2013 , Brno
Org. V. Hula a S. Pekár
  • L. Pich -  Ukázka pavoučích videoklipů z poslední doby 
  • S. Pekár - Krátký film o mravčíkoch 
  • J. Jankásek - Kanibalismus u štirů
  • O. Machač - Pavouci z nárazových pastí v Podyjí
  • J. Dolanský - Srovnávací sbírka pavouků 
  • A. Šestáková - Araneus marmoreus a jeho americkí dvojníci (Araneae, Araneidae) 
  • J. Kasal - : Databáze  pavouků ČR –  internetová aplikace pro hodnocení ekologických údajů
  • O. Zimmermann - Databáze ČAS
  • P. Dolejš - Arachnologische Mitteilungen
  • P. Dolejš - 19. mezinárodní arachnologický kongres na Tchaj-wanu
 © Ota Zimmermann
1.12.2012 , Pardubice
org. J. Dolanský

  • P. Just - Ekologie a epigamní chování slíďáků rodu Alopecosa
  • V. Růžička - Nové druhy plachetnatek ve fauně ČR
  • T. Pavlík - Mytologická jména pavouků a spol.
  • O. Machač - "Nezvěstné" druhy naší araneofauny
  • A. Kůrka - Zpráva o I. československé arachnologicko-ornitologické studijní cestě do Austrálie
  • R. Michalko, S. Pekár - Individuální specializace listovníků rodu Philodromus (Philodromidae, Araneae)
  • J. Hajer - SEM studie snovacího aparátu Rhode aspinifera (Nikolić, 1963) (Araneae) Dysderidae, Rhodinae)
  • J. Buchar - Je možné, že za 200 let budou kartogramy síťového mapování téměř kompletní?
  • S. Pekár - Spolupráce na projektu Spiders of Europe
  • V. Hula - Pavouci Sokotry
  • P. Just - Krátké ohlédnutí za letošním kongresem v Lublani
 © Ota Zimmermann
10.3.2012 , Praha
org. P. Dolejš
  • Kubcová L., Žďárek J., Růžička V., Krumpálová Z.: Úvod
  • Růžička V.: Pavouci podzemních biotopů České republiky
  • Machač O.: Pavoučí houby rodu Gibellula
  • Forman M.: Použití molekulárně cytogenetických metod u pavouků
  • Dolejš P.: 26. Evropský arachnologický kongres v Izraeli
  • Korenko S.: Hymenopteran parasitoids of ant-eating spiders (Araneae, Zodariidae)
  • Erhart J.: Parazitace pavouků
  • Michalko R.: Koexistence a rozdělení niky u pavouků rodu Philodromus
  • Král J.: Karyotypová evoluce bazálních skupin araneomorfních pavouků
  • Tropek R., Řezáč M.: Význam postindustriálních stanovišť pro pavouky
  • valná hromada ČAS: představení nových členů (P. Just, A. Bořecký, Z. Hyan, I. Ávila, V. Lukáš, R. Říha, J. Plíšková, J. Kotrbová, Z. Škopek, M. Boháček),
    volba předsednictva
  • narozeninová oslava...
 © Ota Zimmermann
12.11.2011 , Brno
org. V. Hula
  • Růžička V.: ČAS
  • Hula V., Korenko S.: Jsou trvalou součástí naší fauny – Thanatus vulgaris a Psilochorus simoni
  • Niedobová J.: Bezobratlí a jejich bioindikační schopnosti
  • Šťáhlavský F.: Štíři rodu Euscorpius – žádost o materiál
  • Pich L.: Pavoučí videa
  • Pekár S.: ČAS – organizační schůzka
  • Marik I.: Databáze a stránky
  • Růžička V.: Kolonizace podzemních prostor pavouky v temperatní zóně
  • Garcia L.: Behavioural repertory on the ricinuleid Cryptocellus narino (Arachnida: Ricinulei)
  • Dolejš P.: Snovací bradavky slíďáků
  • Guerrero M.: Cues
  • Machač O.: Kokon Tapinesthis inermis
  • Raška J.: Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice
  • Král J.: Chromosomová evoluce sklípkanů
17.2.2011 , Brno
v rámci Zoologických dní
  • Řezáč M.: Stavba a funkce snovacích žláz pavouků
  • Sentenská L., Pekár S.: Reversní sexuální kanibalismus u pavouka druhu Micaria sociabilis
  • Pekár S., Mayntz D., Ribeiro T., Herberstein M.E.: Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake
  • Líznarová E., Sentenská L., Pekár S.: Lokální specializace a kondiční strategie v lovu kořisti u pavouka Oecobius navus
  • Šestáková A., Krumpál M.: Čo nám povedia trichobotrie križiakov (Araneae, Araneidae)
  • Korenko S.: Blanokrídli parazitoidi (Polysphinctini) sieťových pavúkov (Araneae) v korunách ovocných stromov a ich asociácia k špecifickému druhu hostiteľa
6.11.2010 , Praha
org. P. Dolejš
  • O. Košulič & V. Hula: Slíďákovití pavouci východního Hustopečska
  • O. Machač: Pár poznatků z bionomie vzokana Tapinesthis inermis
  • V. Hula: Měkkýší ulity jako zimní úkryty pavouků
  • V. Růžička: Pavouci středoevropského podzemí
  • D. Hrabalová: Biologie pavouků čeledi Eresidae
  • P. Bezděčka: Faunistický průzkum sekáčů ČR – smutky a radosti
  • S. Pekár: Společná elektronická literární databáze
  • I. Marik: Nálezová databáze pavouků a nové internetové stránky ČAS.
11.2.2010 , Praha
v rámci Zoologických dní
  • S. Pekár, M. Martišová & T. Bilde: Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders
  • E. Líznarová: Funkční odpověď u myrmekofágních pavouků
  • J. Dolanský: Zoogeografické rozšíření pavouků rodu Cheiracanthium a jejich příbuzenské vztahy
  • P. Dolejš, L. Kubcová & J. Buchar: Epigamní chování a průběh kopulace slíďáků Tricca lutetiana a Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae)
  • S. Korenko & S. Pekár: Parasitism of space-web spiders (Araneae, Theridiidae) by parasitoid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae, Pimplinae, Polysphinctini) in an apple orchard in Central Europe
  • P. Gajdoš & L. Dankaninová: Vplyv vinohradníckych historických krajinných štruktúr na diverzitu pavúčích spoločenstiev (modelové územie Svätý Jur)
  • P. Bezděčka: Sekáči rodu Paranemastoma v České a Slovenské republice
  • A. Šestáková & M. Krumpál: Ako odlíši Araneus angulatus od A. circe (Araneae: Araneidae)
24.10.2009 , Pardubice
org. J. Dolanský
  • J. Dolanský: Příliš dlouhý – to může být problém
  • J. Buchar: Sto let od narození významného českého zoologa Josefa Kratochvíla
  • E. Líznarová, O. Machač & L. Sentenská: Křižák Leviellus thorelli v České republice
  • V. Růžička: Půdní pavouci
  • J. Hajer: Pozvánka na International conference of Invertebrate Reproduction and Development in the Age of Genetic Modifications 16.–20. srpna 2010 v Praze
  • P. Dolejš: Poohlédnutí za etologií (nejen) slíďáků, aneb co se do výsledků nevešlo
  • J. Erhart: Co se děje v zámotku aneb život a smrt zápřednice mokřadní Cheiracanthium erraticum
  • V. Hula & J. Niedobová: Pavouci přezimující v ulitách suchozemských plžů na jižní Moravě
  • R. Macek & V. Růžička: Lariniodologie
  • J. Dolanský: Ohlédnutí za 25. Evropským arachnologickým kongresem v Řecku a arachnologickou expedicí do Španělska 2009
12.2.2009 , Brno
v rámci Zoologických dní
  • M. Hrušková-Martišová & S. Pekár: How to get control over reproduction: courtship in forcibly mating camel-spider Galeodes caspius (Solifugae: Galeodidae)
  • M. Forman, L. Horová, P. Bureš & J. Král: Studie genomů pavoukovců: obsahy DNA a poměry AT/GC
  • M. Řezáč & J. Johannesen: Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European Eresus species (Araneae: Eresidae)
  • S. Korenko, L. Sentenská & E. Líznarová: Nový řád pavoukovců pro Českou republiku
  • A. Sember & J. Král: Studium karyotypu u amblypygidních bičovců (Arachnida: Amblypygi)
  • S. Pekár & M. Jarab: Out of the frying pan and into the fire? Not really
  • J. Dolanský: Druhově specifické znaky středoevropských zástupců rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) a možné příčiny jejich vzniku
  • P. Bezděčka: Výzkum sekáčů (Opiliones) České republiky
  • P. Gajdoš: Príspevok k poznaniu pavúčej fauny nížinného lesného ekosystému vo výskumnom objekte Báb.

Postery

  • M. Brichta, P. Hora & I. H. Tuf: Distribuce pavouků (Araneae) na lesním ekotonu
  • P. Dolejš, V. Opatová, J. Musilová, J. Král, L. Kubcová & J. Buchar: Karyotypy čtyř druhů evropských slíďáků (Araneae: Lycosidae)
  • J. Hajer, J. Malý & M. Horejsková: Snovací činnost pavouků čeledi Dysderidae
  • P. Prokop & M. R. Maxwell: Potrava vplýva na polyandriu samíc lovčíkov hájnych (Pisaura mirabilis)
  • K. Řeháková: The role of the web, prey interception and the ingesta spectrum of the spider Meta menardi (Latreille, 1804) (Araneae, Tetragnathidae)
  • A. Šestáková & M. Krumpál: Morfologická dvojtvarosť epigyny Araneus sturmi (Aranea: Araneidae)
  • L. Uhorskaiová & S. Stašiov: Sezónna dynamika koscov (Opiliones) trvalo trávnych porastov Podpoľania (stredné Slovensko)
11.10.2008 , Praha
org. F. Šťáhlavský
  • M. Řezáč: Pavouci navržení k druhové ochraně
  • J. Korba & M. Řezáč: Současný výskyt slíďáka tatarskéno v České republice
  • K. Krejsová & M. Řezáč: Perspektivy studia potravní specializace šestioček rodu Dysdera
  • J. Buchar: Česká arachnologie před ČASem
  • P. Bezděčka: Kleptobióza srpic (Panorpa u křižáků)
  • K. Chmelová: Příspěvek k parazitaci pavouků hlísty
  • P. Dolejš: Srovnání životních projevů Tricca lutetiana a Arctosa lamperti
  • J. Král a kol.: Úvod do karyotypové evoluce bičovců (Amblypygi)
  • R. Tropek: Změna managementu lužních lesů a epigeičtí pavouci
  • J. Dolanský: Pavouci na fotografiích
  • I. Marik & M. Řezáč: Nálezová databáze na internetu snadno a rychle
14.2.2008 , České Budějovice
v rámci Zoologických dní
  • M. Řezáč: The first case of traumatic insemination in chelicerate arthropods
  • V. Smola, V. Opatová, L. Kubcová & J. Buchar: Překvapivá etologie rodu Xerolycosa
  • S. Korenko & S. Pekár: Životní cyklus S ontogenetické a reprodukčné parametre partenogenetického druhu pavúka Triaeris stenaspis Simon, 1891 (Araneae, Onopidae)
  • P. Dolejš, L. Kubcová & J. Buchar: Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana (Areneae: Lycosidae)
  • S. Pekár & J. Šobotník: Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae)
  • M. Forman, J. Král, J. Musilová & Y. Lubin: Karyotypová analýza stepníků rodu Stegodyphus (Eresidae) naznačuje existenci kryptických sociálních druhů
  • J. Dolanský: Stavba a funkce kopulačích orgánů pavouků rodu Cheiracanthium
  • V. Růžička & M. Zacharda: Rozmanitost pavouků skalní stěny a suťového pole v přírodní rezervaci Klíč
  • J. Buchar & J. Hajer: K výzkumu arachnofauny nejvyšších poloh Krušných hor v okolí Božího Daru (předběžné výsledky)
  • P. Gajdoš: Epigeické spoločenstvá pavúkov po obnovnej ťažbe dubovo-hrabového lesa v Bábe (výsledky za rok 2007)
  • L. Spitzer et al: Dopady změn v lesním hospodaření a vliv oborového chovu zvěře na epigeické členovce. Postery
  • L. Dulíková & J. Král: Nástin karyotypové evoluce sklípkanů (Mygalomorphae)
  • J. Erhart: Společenství parazitoidů a predátorů v zámotcích pavouka Cheiracanthium erraticum v České republice
  • R. Gogolka, M. Veselý & Z. Majkus: Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy
  • J. Hajer & J. Malý: Struktura hedvábí kokonu Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae)
  • V. Hula, P. Šťastná, J. Bezděk & P. Uhlíř: Vápencové lomy jako refugia pro panonskou faunu na její nejsevernější hranici areálu S masiv Hádů
  • A. Šestáková & M. Krumpál: Prosoma ako pomocný určovací znak rodu Araneus (Araneidae)
  • F. Šťáhlavský, K. Janko, M. Vítková & J. Král: Evoluce štírků rodu Roncus (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) a funkce pohlavních chromosomů při speciaci.
Česká arachnologická společnost © 2008-2018